About შესახებ
Data Vizualization Hackathon მონაცემთა ვიზუალიზაციის ჰაკათონი

If you are a designer, programmer, communications specialist, researcher or statistician, and you are interested in data, join data visualization hackathon!

On January 28-29, come with your team or join one at the event in Tech Park, and work on the communication challenge that you are most interested in. Teams should be formed by 3-6 people with different skill-sets and backgrounds: designer, developer, researcher, data analyst, communications specialist, etc.თუ ხარ დიზაინერი, პროგრამისტი, კომუნიკაციის სპეციალისტი, მკვლევარი ან სტატისტიკოსი და გაინტერესებს მონაცემები, შემოუერთდი მონაცემთა ვიზუალიზაციის ჰაკათონს!

28 და 29 იანვარს ტექნოპარკში მოდით თქვენს გუნდთან ერთად ან ადგილზევე შექმენით გუნდი და იმუშავეთ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მონაცემებიდან თქვენთვის საინტერესო თემაზე. გუნდში უნდა იყოს სხვადასხვა სპეციალობის 3-6 ადამიანი: დიზაინერი, დეველოპერი, მონაცემების ანალიზისა და კომუნიკაციის სპეციალისტი, ა.შ.


What will be there? რა მოხდება ჰაკათონზე?

For two days, you will be mentored by the leading professionals in data analysis, communications, and visualization field. You will work on real-life data communication challenges presented to you by our partner organizations. You will use design, technology, and storytelling in your solutions.

If you have any questions, please contact the organizers:
Mariam Gamkharashvili - mariam.gamkharashvili@gmail.com
Nino Macharashvili - nino.macharashvili@gmail.com

The event is supported by the US State Department (through American Councils FLEX Alumni Program), Georgia's Innovation and Technology Agency (GITA), JumpStart Georgia and TBC Bank.

Application deadline: 15 January, 2017

There will be a few pre-event meetups before hackathon. You can register on those through Data Science Tbilisi Group.

ორი დღის განმავლობაში თქვენ მენტორობას გაგიწევენ პროფესიონალები მონაცემების ანალიზის, კომუნიკაციისა და ვიზუალიზაციის სფეროში. თქვენ იმუშავებთ პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული მონაცემთა კომუნიკაციის პრობლემების გადაჭრის გზებზე მონაცემების, დიზაინისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით.

კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ორგანიზატორებს:
მარიამ გამხარაშვილი - mariam.gamkharashvili@gmail.com
ნინო მაჭარაშვილი - nino.macharashvili@gmail.com

ღონისძიება ეწყობა აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის (ამერიკული საბჭოების FLEX-ის კურსდამთავრებულთა პროგრამის), საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს, ჯამპსტარტ ჯორჯიას და თი-ბი-სი ბანკის მხარდაჭერით.

აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა არის: 2017 წლის 15 იანვარი

ჰაკათონის ჩატარებამდე დაგეგმილია რამდენიმე მოსამზადებელი შეხვედრის ორგანიზება. მითაფების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ Data Science Tbilisi Group-ის გვერდიდან.
team გუნდი
agenda განრიგი
28 January იანვარი
09:00 Registration, Networking რეგისტრაცია, ნეთვორქინგი
Welcome მისალმება 11:00
12:00 Challenges ჩელენჯების წარდგენა
Team Formation გუნდების ფორმირება 13:00
14:00 Lunch ლანჩი
Teams Working, Mentorship sessions გუნდების მუშაობა, მენტორობის სესიები 15:00
20:00 [OPTIONAL] Teams Working [სურვილის მიხედვით] გუნდების მუშაობა
29 January იანვარი
09:00 Teams Working, Mentorship Sessions გუნდების მუშაობა, მენტორობის სესიები
Lunch ლანჩი 14:00
15:00 Teams Registration გუნდების რეგისტრაცია
Presentations პრეზენტაციები 16:00
18:00 Jury Discussion ჟიურის განხილვა
Awards, Closing დაჯილდოება, დახურვა 19:00
20:00 After Party წვეულება, ნეთვორქინგი
Videos ვიდეოები
partners
პარტნიორები
Mentors მენტორები
Get involved! შემოგვიერთდი!
Color Communication with data! გააფერადე კომუნიკაცია მონაცემებით!