უკან მომავალში: 1918

ფოტოები: საქართველოს ეროვნული არქივი